Prelegenci - Konferencja dla rodziców: Jestem rodzicem - wybieram empatię.

Przejdź do treści
PRELEGENCI
JOANNA BERENDT (Warszawa) - certyfikowana trenerka NVC, akredytowany coach ICF PCC, mediatorka, Porozumieniem Bez Przemocy zajmuje się od 2009 roku. Posiada akredytację International Coach Federation PCC. Pracuje indywidualnie i z zespołami w biznesie, szeroko pojętą edukacją, rodzicami oraz nastolatkami.
Obszary specjalizacji: rozwiązywanie konfliktów, mediacje, konstruktywna komunikacja, coaching menadżerski, coaching zespołów, coaching systemowy Aktywnie działa na rzecz propagowania kultury dialogu, zaufania i współpracy w różnych środowiskach. Zainicjowała utworzenie pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z Porozumienia bez Przemocy na Collegium Civitas, gdzie od 2015 roku prowadzi zajęcia.
Od 2008 współpracuje z Youth Business Poland jako mentor i coach, wspierający przedsiębiorców w rozwoju i skutecznym prowadzeniu własnych biznesów. Pracuje z różnorodnymi grupami, którym zależy na budowaniu relacji opartych na dialogu i zaufaniu oraz pełnym wykorzystaniu potencjału jednostki i grupy, min. z liderami i menadżerami w biznesie, uczniami i nauczycielami, rodzicami i opiekunami.
Jest współautorką książek z zakresu coachingu i Porozumienia bez Przemocy: „Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie” oraz „Coaching Katalizator Rozwoju Organizacji”, „Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji” „Dogadać się z dzieckiem. Coaching, Empatia, Rodzicielstwo”, „Przyjaciele Żyrafy. Bajki o empatii”, „Tęskniący Zenon i żyrafa, która spadła z krzesła”, oraz wielu kursów on-line z zakresu NVC.
TOMASZ BILICKI (Łódź, Fundacja Innopolis) - pedagog, terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży przy Fundacji Innopolis w Łodzi, członek The International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), absolwent programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii (m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Ośrodku Psychoterapii "Mały książę" w Krakowie). Prowadzi konsultacje, terapię i interwencję kryzysową dla nastolatków.

STANISŁAW BOBULA (Kraków) - psycholog, edukator i coach, pracował osiem lat jako psycholog w gimnazjum w Krakowie. Od 2005 roku współpracuje z NODN „Sophia”, prowadząc szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół. Pracuje także dla firm, oraz prowadzi coaching dla klientów indywidualnych i par. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i coachingu. Koncentruje się na takich zagadnieniach, jak rozwój osobisty i zawodowy osób dorosłych, ADHD, dyscyplina w klasie i szkole, motywacja uczniów do nauki, ewaluacja, współpraca szkoły z rodzicami, higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela, nowoczesne metody nauczania oraz zastosowanie nowych technologii w procesie dydaktycznym. W pracy jak i życiu osobistym stara się wdrażać komunikację bez przemocy. Autor dwóch książek o ADHD, jak również wielu artykułów na tematy związane z oświatą i rozdziałów w publikacjach zbiorowych.

MAREK BULWICKI (Gliwice) - tato 27-letniej Ani i 23-letniego Marka. Wartości, jakie go prowadzą to miłość, życie i niezależność. Zawodowo mentalny projektant biznesu, psychoterapeuta i trener rozwoju osobowości, finansista, manager i doradca biznesowy. Twórca marki Filary wzrostu.

KATARZYNA DWORACZYK (Poznań) - trenerka, mediatorka, terapeutka, nieustanie poszukuje sposobów na to, aby ludzie się rozumieli. Od momentu, kiedy ponad dziesięć lat temu poznała Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga, integruje je w swoim życiu; w pracy, na szkoleniach i w rodzinie. Po urodzeniu córki i zakończeniu procesu certyfikacji Mediatorki Sądowej w 2013, zebrała swoje doświadczenie z biznesu, połączyła z procesami, które poznała na warsztatach i stworzyła metodę SNO rozwiązywania konfliktów z i między dziećmi. Od tego momentu współpracuje z przedszkolami, szkołami i instytucjami w całej Polsce, prowadząc warsztaty, wykłady i grupy praktyczne. Oprócz pracy trenerskiej i terapeutycznej działa artystycznie - napisała książkę „Wszystko, co jest teraz zaczęło się tam”, w której zilustrowała wydarzenia ze swojego dzieciństwa, publikuje opowieści graficzne w Polsce i za granicą, w ramach rezydencji artystycznych i wystaw pokazuje ludzkie historie, wyprowadzane z nich prawdy o życiu - ludziach, relacjach, świecie. Tworzy filmy dokumentalne o babciach, które przeżyły II wojnę światową. Razem z Agnieszką Pietlicką stworzyły Poznaniu Fundację „Miejsce Ludzi”.

MAREK KACZMARZYK (Katowice, UŚ) - biolog, neurodydaktyk, autor podręczników i programów szkolnych. Kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii w Uniwersytecie Śląskim, koordynator i autor licznych projektów edukacyjnych dla młodzieży oraz dorosłych, twórca programów i wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Propagator dydaktyki ewolucyjnej - dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania. Autor wielu artykułów z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia i wychowania oraz edukacji ekologicznej. Stały współpracownik „Edukacji i Dialogu”, jednego z największych czasopism liderów edukacji.

KATARZYNA KUDYBA (Kraków)
- pedagog, psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od kilku lata aktywnie działa w obszarze rozwoju osób związanych zawodowo z administracja publiczną. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci oraz młodzieży.
Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologii na SWPS w Katowicach, obecnie w trakcie studiów Social Media & Content Marketing na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie.

JAGODA SIKORA (Katowice, UŚ) - psycholog, pracownik naukowy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką programów profilaktycznych dotyczących zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży. Pracuje jako psycholog w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital Kliniczny nr 6 w Katowicach) na oddziale neurologii wieku rozwojowego, Interesuje się diagnozą rozwoju dziecka, w szczególności dziecka małego od 2 miesiąca życia a także chorobami psychosomatycznymi dzieci. Ukończyła kurs certyfikacyjny SELF-REG w Mehrit Centre. Aktualnie kształci się na kolejnym stopniu, facylitatora, u dr. Stuarta Shankera. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach m.in SELF-REG dla specjalistów, praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego, wczesne interwencje w przypadku traumatycznych zdarzeń, kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jest certyfikowanym trenerem edukacji Heroic Imagination Project prof. Philipa Zimbardo. Posiada doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi, które doświadczają różnych problemów.

MONIKA SZCZEPANIK (Katowice) - certyfikowana trenerka NVC. Mama, nauczycielka, wicedyrektor. Zakochana w Porozumieniu bez Przemocy od pierwszego wrażenie, z wzajemnością. Organizatorka letnich i zimowych obozów rodzinnych w duchu NVC, Konferencji Empatii w Katowicach i propagatorka idei kobiecych wspólnot w ramach realizowanego w tym roku Przed-Się-Wzięcia. Prowadzi zarówno warsztaty otwarte, wśród których jej ulubionym jest warsztat o złości, jak i warsztaty zamknięte dla edukacji, biznesu i organizacji pozarządowych.

MAŁGORZATA TARASZKIEWICZ (Warszawa) - psycholog edukacyjny, neurometodyk. Autorka i współautorka ponad 40 poradników edukacyjnych dla nauczycieli, uczniów i rodziców, w tym e-kursu dla rodziców. Autorka wielu testów do diagnozy strategii uczenia się (www.indywidualni.pl). Redaktor naczelna bezpłatnego czasopisma dla rodziców i nauczycieli pt. „Mam Dziecko w Szkole” (do pobrania ze strony www.grupa-edukacyjna-21.mozello.pl/mam-dziecko-w-szkole). Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Koordynator kampanii Cała Polska Uczy się efektywnego uczenia się!

GRZEGORZ WIĘCŁAW (Gliwice) - absolwent psychologii w Simon Fraser University (Vancouver, Kanada) oraz psychologii sportu i aktywności fizycznej w University of Jyväskylä (Finlandia) oraz Universität Leipzig (Niemcy). Swoje międzynarodowe doświadczenia wykorzystuje w pracy z uczniami i sportowcami nad budowaniem motywacji i wspierających relacji. Jest pasjonatem i praktykiem, pracuje także z nauczycielami, pokazuje, jak tworzyć klimat dla rozwoju, jak budować porozumienie, które prowadzi do współpracy. Opracował autorski program wykorzystania nauki żonglerki do budowania relacji w zespole. Opublikował wiele artykułów na temat budowania relacji i pracy mentalnej (min. w Magazynie Trenera, Dyrektorze Szkoły). Autor książki „Ile sił w głowie. Psychologiczny niezbędnik biegacza”.
Obecnie mieszka w rodzinnych Gliwicach i współpracuje m.in. z Reprezentacją Polski w rugby na wózkach, Akademią Piasta Gliwice, szkołami mistrzostwa sportowego i zawodnikami indywidualnymi różnych dyscyplin sportowych. Jego motto brzmi: „Kto chce - szuka sposobów, kto nie chce - szuka powodów”. (Więcej o Grzegorzu na www.glowarzadzi.pl)

Wróć do spisu treści